« A spasm of beard envy | Main | How long can they hide the truth? »

April 22, 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Cai Larsen

Hmm - efallai nad ydi apelio at gefnogwyr Newport County am fod yn ddigon ynddo'i hun - efo pob parch i dim peldroed digon - ahem - penderfynol.

Paul Flynn

Na. Does dim ymgeisydd arall sy'n dilyn peldroed Casnewydd.

Cai Larsen

Oes yna naratif ar gyfer y sawl yn ein plith sydd ddim yn dod o Went, ddim yn cefnogi'r Dragons a ddim yn cefnogi Newport County?

The comments to this entry are closed.