« Jayne Bryant - Labour's Choice | Main | Is this the way the PCCs will end? »

August 07, 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ad

So nothing to report? This will not be a party which demands PEACE?

If they are anything like the last Labour govt or the presents Condems then I hope they are shot to pieces.

Ad

So you still believe that the LP is worth fighting for? When they were last in power what did they do? And what does Ed Milliband and is shadow ministers want to achieve?

Cai Larsen

Wel, dwi'n credu y byddai Llafur angen tua 40,000 o bleidleisiau ychwanegol i gael dwy yn 2009.

Serch hynny dwi'n cytuno efo chi bod Llafur yn debygol o gael dwy y tro hwn - ond dydi hynny ddim yn sicr o bell ffordd. Mae Ynys Mon yn dangos bod gennych broblem sylfaenol i gael eich pleidlais allan. Ychwanegwch at hynny'r ffaith bod pleidlais UKIP am fod yn uwch, a bod y blaid honno yn bwyta i mewn i ran o'r bleidlais Lafur ac mae yna broblem. Mae pethau'n dal yn agored iawn am y bedwerydd sedd.

Paul Flynn

Bydd ein ymgyrch etholiad cyffredinol Casnewydd yn fodel yn 2014

Cai Larsen

Fyddwch chi yn defnyddio eich ymgyrch ar Ynys Mon fel model ar gyfer yr ymgyrch Ewrop?

The comments to this entry are closed.