« Peace triumph | Main | Greenpeace act to halt rush to nuclear »

August 25, 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ralph Cook

I conducted some research into the claim of a connection between Cefn Mably Church and Rudolph Hess and in fact there is no connection at all. The dead woman is not associated in anyway with Rudolph Hess or his father. Hess is a very common name in Germany. The man who made this claim admitted many years later that it was complete nonsense but for some reason the legend won't die!

Cllr Ralph Cook (amateur historian)

.Byron Evans

The reference of Mr Paul Flynn,that he makes of Rudolf Hess[Hitler's deputy] having a relative buried in the church grave yard, near this pub is not quite correct. It is his father's first wife.Therefore technicaly Hess is not connected

Paul Flynn

Diolch Blogmenai am hanes hollol newydd i fi. Mae dyfodol y tafarn yn bregus fel llawer o dafarnau eraill yn y cefn gwlad. Does dim wedi newid o'r Cefn Mabli am flynyddoedd. Rwyn ceisio darganfod pennillion gan W G Gruffydd yn dechreu gyda

"Buost ti erioed yn Llanfihangel-y-fedw....

Blogmenai

Mae gwreiddiau un ochr o deulu'r wraig yn dod o'r ardal yma, ac mi aethom fel teulu estynedig am dro o gwmpas yr ardal ychydig fisoedd yn ol i gael cip ar yr ardal ei hun, y mynwentydd, y tafarnau yn ogystal a nodweddion eraill fel y gaer Geltaidd gyfagos. Mae'n ardal hyfryd.


Roedd un o gyn dada'r Mrs yn landlord y Star yn St Mellons hyd iddo ei gael yn euog o ddyn laddiad ar ol cwffio efo un o'i gwsmeriaid yn ol yn 1860.

Bu farw perthynas arall iddi y flwyddyn cynt (oedd yn feiliff o ran galwedigaeth) wedi syrthio oddi ar ei geffyl tra'n teithio o'r Carpenters arms i Gefn Mably. Roedd wedi cael llawer gormod i'w yfed yn y carpenters yn ol pob tebyg.

Y Cefn Mably oedd y dafarn diwethaf i ni ymweld a hi - felly mae fy nghof ohono mymryn yn niwlog - ond roedd yn dafarn hynafol hynod drawiadol.

Mae'n anffodus bod llefydd fel hyn yn mynd yn fwyfwy prin yn yr oes sydd ohoni.

The comments to this entry are closed.